Σίτα πόρτα

Σητόπορτα μονόφυλλη ή δίφυλλη, με ελατήριο αυτόματης επαναφοράς