Συρόμενη Σήτες

Συρόμενη Μονόφυλλη με οδηγό P

Η μονόφυλλη συρόμενη σήτα είναι η ιδανική λύση για συρόμενα κουφώματα, ενώ πολύ συχνά χρησιμοποιείται και σε δίφυλλα ανοιγόμενα γιατί είναι ιδιαίτερα εύχρηστη.

Αποτελείται από ένα συρόμενο φύλλο που κινείται παράλληλα με το κούφωμα πάνω σε οδηγό αλουμινίου σε σχήμα “P” (για μετωπική τοποθέτηση), ενώ προαιρετικά μπορούν να τοποθετηθούν και πλευρικοί οδηγοί για να καλύψουν τα παράγωνα του τοίχου.

Κατασκευάζεται με ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου και γκρι πανί Fiberglass που τοποθετείται με εμφανή λάστιχα στερέωσης.

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, Pet Screen, Αλουμινίου, Better View, AntiPollen.

Το φύλλο της συρόμενης σήτας διαθέτει στο κάτω μέρος δύο ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράουλα για εύκολη και αθόρυβη κύλιση της σήτας.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης τραβέρσας για περισσότερη αντοχή στις ανεμοπιέσεις.

Τα φύλλα αφαιρούνται εύκολα με μια κίνηση για να αποθηκευτούν κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ το service της είναι τόσο απλό που μπορεί να γίνει και επιτόπου από έναν μη εξειδικευμένο τεχνίτη.

Συρόμενη Μονόφυλλη με οδηγό T

Η μονόφυλλη συρόμενη σήτα είναι η ιδανική λύση για συρόμενα κουφώματα, ενώ πολύ συχνά χρησιμοποιείται και σε δίφυλλα ανοιγόμενα γιατί είναι ιδιαίτερα εύχρηστη.

Αποτελείται από ένα συρόμενο φύλλο που κινείται παράλληλα με το κούφωμα πάνω σε οδηγό αλουμινίου σε σχήμα “T” (για βίδωμα στον λαμπά), ενώ προαιρετικά μπορούν να τοποθετηθούν πλευρικοί οδηγοί για να καλύψουν τα παράγωνα του τοίχου.

Κατασκευάζεται με ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου και γκρι πανί Fiberglass που τοποθετείται με εμφανή λάστιχα στερέωσης.

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, Pet Screen, Αλουμινίου, Better View, AntiPollen.

Το φύλλο της συρόμενης σήτας διαθέτει στο κάτω μέρος δύο ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράουλα για εύκολη και αθόρυβη κύλιση της σήτας.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης τραβέρσας για περισσότερη αντοχή στις ανεμοπιέσεις.

Τα φύλλα αφαιρούνται εύκολα με μια κίνηση για να αποθηκευτούν κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ το service της είναι τόσο απλό που μπορεί να γίνει και επιτόπου από έναν μη εξειδικευμένο τεχνίτη.

Συρόμενη Δίφυλλη Επάλληλη

Η δίφυλλη Συρόμενη Επάλληλη σήτα είναι η ιδανική λύση για δίφυλλα συρόμενα ή ανοιγόμενα κουφώματα όταν πρέπει να τοποθετηθεί εξωτερικά του ρολού.

Αποτελείται από δύο συρόμενα φύλλα που κινούνται παράλληλα με το κούφωμα πάνω σε οδηγό αλουμινίου, ενώ προαιρετικά μπορούν να τοποθετηθούν πλευρικοί οδηγοί για να καλύψουν τα παράγωνα του τοίχου.

Κατασκευάζεται με ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου και γκρι πανί Fiberglass που τοποθετείται με εμφανή λάστιχα στερέωσης.

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, Pet Screen, Αλουμινίου, Better View, AntiPollen.

Τα φύλλα της συρόμενης σήτας διαθέτουν στο κάτω μέρος από δύο ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράουλα για εύκολη και αθόρυβη κύλιση της σήτας.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης τραβέρσας σε κάθε φύλλο για περισσότερη αντοχή στις ανεμοπιέσεις.

Τα φύλλα αφαιρούνται εύκολα με μια κίνηση για να αποθηκευτούν κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ το service της είναι τόσο απλό που μπορεί να γίνει και επιτόπου από έναν μη εξειδικευμένο τεχνίτη.

Συρόμενη Δίφυλλη Φιλιτή με οδηγό P

Η Δίφυλλη Φιλητή Συρόμενη σήτα είναι ιδανική λύση για φιλητά συρόμενα κουφώματα, δίφυλλα (χωνευτά) ή τετράφυλλα (σε διπλό οδηγό).

Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί και σε όλων των ειδών τα δίφυλλα κουφώματα με τοποθέτηση εξωτερικά του τοίχου, εφόσον βέβαια υπάρχει αρκετός χώρος αριστερά και δεξιά του κουφώματος για να σύρονται τα φύλλα όταν ανοίγουν.

Αποτελείται από δύο συρόμενα φύλλα που κινούνται παράλληλα με το κούφωμα πάνω σε οδηγό αλουμινίου σε σχήμα “P” (για μετωπική τοποθέτηση), ενώ προαιρετικά μπορούν να τοποθετηθούν πλευρικοί οδηγοί για να καλύψουν τα παράγωνα του τοίχου.

Κατασκευάζεται με ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου και γκρι πανί Fiberglass που τοποθετείται με εμφανή λάστιχα στερέωσης.

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, Pet Screen, Αλουμινίου, Better View, AntiPollen.

Το φύλλο της συρόμενης σήτας διαθέτει στο κάτω μέρος δύο ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράουλα για εύκολη και αθόρυβη κύλιση της σήτας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης τραβέρσας για περισσότερη αντοχή στις ανεμοπιέσεις.

Τα φύλλα αφαιρούνται εύκολα με μια κίνηση για να αποθηκευτούν κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ το service της είναι τόσο απλό που μπορεί να γίνει και επιτόπου από έναν μη εξειδικευμένο τεχνίτη.

Συρόμενη Δίφυλλη Φιλιτή με οδηγό T

Η Δίφυλλη Φιλητή Συρόμενη σήτα είναι ιδανική λύση για φιλητά συρόμενα κουφώματα, δίφυλλα (χωνευτά) ή τετράφυλλα (σε διπλό οδηγό).

Αποτελείται από δύο συρόμενα φύλλα που κινούνται παράλληλα με το κούφωμα πάνω σε οδηγό αλουμινίου σε σχήμα “Τ” (για βίδωμα στον λαμπά), ενώ προαιρετικά μπορούν να τοποθετηθούν πλευρικοί οδηγοί για να καλύψουν τα παράγωνα του τοίχου.

Κατασκευάζεται με ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου και γκρι πανί Fiberglass που τοποθετείται με εμφανή λάστιχα στερέωσης.

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, Pet Screen, Αλουμινίου, Better View, AntiPollen.

Το φύλλο της συρόμενης σήτας διαθέτει στο κάτω μέρος δύο ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράουλα για εύκολη και αθόρυβη κύλιση της σήτας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης τραβέρσας για περισσότερη αντοχή στις ανεμοπιέσεις.

Τα φύλλα αφαιρούνται εύκολα με μια κίνηση για να αποθηκευτούν κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ το service της είναι τόσο απλό που μπορεί να γίνει και επιτόπου από έναν μη εξειδικευμένο τεχνίτη.

Συρόμενο Φύλλο (χωρίς οδηγούς)

Το φύλλο της συρόμενης σήτας τοποθετείται σε συρόμενα κουφώματα με υπάρχον οδηγό.

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ενισχυμένο σταθερό τελάρο για ανοίγματα μεγάλων διαστάσεων.

Κατασκευάζεται με ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου και γκρι πανί Fiberglass που τοποθετείται με εμφανή λάστιχα στερέωσης.

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, Pet Screen, Αλουμινίου, Better View, AntiPollen.

Το φύλλο της συρόμενης σήτας διαθέτει στο κάτω μέρος δύο ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράουλα για εύκολη και αθόρυβη κύλιση της σήτας.