Σιτα σταθερή

Σταθερό τελάρο σήτας από αλουμίνιο και σήτα μεγάλης αντοχής από Fiberglass that does not rot and is burned.

·Τοποθετείται εναλλακτικά σήτα αλουμινίου για μεγαλύτερη αντοχή ή σήτα pet screen for pets.